Image

นโยบายการใช้คุกกี้


นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้เพื่อให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

 

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟ (Hard Drive) หรือหน่วยความจำของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งคุกกี้จะจดจำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน คำค้นหา และการปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นต้น

ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งาน นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยให้เราจดจำท่านและสามารถนำเสนอข้อมูล รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และโฆษณาที่ตรงตามความต้องการให้กับท่านได้มากยิ่งขึ้น  

การใช้งานคุกกี้
เราใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คุกกี้ที่จำเป็น(Strictly Necessary Cookies)  คือ คุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานขั้นพื้นฐานของเว็บไซต์ของเรา หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ ของเราได้ เช่น การเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Web Page) การจัดเก็บข้อมูลเพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประเมินผลการใช้งาน (Site Analytical/ Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน ทำให้เราสามารถจดจำและทราบถึงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม ซึ่งจะช่วยในการประเมินผลและการปรับปรุงบริการของเราให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น แต่หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถวัดผลและประเมินคุณภาพการให้บริการของเราได้

บริษัทมีการใช้ Google Analytics สำหรับเว็บไซต์ของบริษัท โดย GOOGLE มีการใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น IP Address, วัน เวลาและระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งและจัดเก็บโดย GOOGLE บนเซิร์ฟเวอร์ของ GOOGLE ซึ่ง GOOGLE จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้โดยใช้ Google Analytics opt-out add-on 

ทั้งนี้  ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google
นโยบายการใช้คุกกี้

นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้ Facebook Messenger บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ซึ่ง Facebook อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัททราบและบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ ระบบหรือบริการของ Facebook ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้นอยู่ภายใต้ Facebook Privacy Policy ซึ่งท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าได้ที่  https://www.facebook.com/policy.php

คุกกี้ของบุคคลที่สาม 
เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน ทั้งนี้ นโยบายการใช้คุกกี้นี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทเท่านั้น  ไม่ครอบคลุมหรือมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สามซึ่งอาจลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา บริษัทไม่เกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้หรือใช้คุกกี้ต่าง ๆอย่างไร

 การตั้งค่าและปิดการทำงานคุกกี้
ท่านสามารถจัดการการทำงานคุกกี้ของเราหรือคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ด้วยตัวท่านเอง โดยตั้งค่าเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลของคุกกี้หรือลบคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน โดยศึกษาวิธีการตามที่ระบุในเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ เช่น Internet Explorer, Chrome, Microsoft Edge และSafari ทั้งนี้ บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้งานคุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของเราได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส  เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

การติดต่อบริษัท
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
888/154 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้นที่ 15 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02 254 2966  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pacific Leisure (Thailand) Limited

No. 888/154, Mahatun Plaza Bldg., 15th Floor,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan,
Bangkok 10330, Thailand
Phone : +66 22 542 966
Mobile : +66 89 090 6096, +66 63 224 1384
Email : info@pacificleisureth.com
Website : https://www.PacificLeisureTH.com

Follow us on