ข่าวสารและกิจกรรม

 สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาตม 2565
เดินทางออกจากกรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน - เมษายน 2566
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย พร้อมกลับมาให้บริการผู้โดยสารเดินทางเข้าเเละออกประเทศสิงคโปร์ ที่อาคารผู้โดยสาร 4 (เทอมินอล 4) ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
เที่ยวบินของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ประกอบด้วย แอร์เอเชีย มาเลเซีย (รหัสเที่ยวบิน AK) ไทย แอร์เอเชีย (รหัสเที่ยวบิน FD) แอร์เอเชีย อินโดนีเซีย (รหัสเที่ยวบิน QZ) และแอร์เอเชีย ฟิลิปปินส์ (รหัสเที่ยวบิน Z2) จะกลับมาให้บริการบินเข้าและออกจากเทอมินอล 4 โดยการย้ายอาคารผู้โดยสารจะไม่ส่งผลกระทบต่อตารางเที่ยวบินที่ให้บริการ
สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเข้าและออกประเทศสิงคโปร์ จะได้รับการแจ้งเตือนการย้ายการให้บริการที่เทอมินอล 4 ผ่านช่องทาง SMS และอีเมล โดยสายการบินขอให้ผู้โดยสารทุกท่านอัพเดทช่องทางการติดต่อให้ถูกต้อง เพื่อรับทราบข้อมูลการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

การบินไทย ประกาศปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมันในเส้นทางระหว่างประเทศญี่ปุ่นกว่า 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยว ทั้งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันอากาศในตลาดโลก

 
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายน 2565
เดินทางวันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า