ติดต่อเรา

 
ติดต่อเรา

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่:
ที่อยู่ เลขที่ 888/154 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
อีเมล:
Email Reservation and Ticketing : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Destination Management Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ +66 22 542 966มือถือ +66 65 982 0064
เว็บไซต์