เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้แก่ บริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน สำรองห้องพัก โรงแรม ประกันการเดินทาง และให้บริการด้านวีซ่า รวมไปถึงเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยว การจัดการงานประชุม และโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่ใจลูกค้า

ใส่ใจลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่าน ด้วยบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง บุคลากรของเรามีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเดินทางแก่กลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ถูกต้องแม่นยำ

ถูกต้องแม่นยำ

เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องแม่นยำ และมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง

มีความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบ

เรามอบบริการที่ดีที่สุดจากทีมพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ชำนาญในวิชาชีพ และบริการที่มีคุณภาพ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้าทุกท่าน

มุ่งรักษาจริยธรรม

มุ่งรักษาจริยธรรม

เรามุ่งเน้นในด้านการมีจริยธรรมที่ดีในการดำเนินงาน เสริมสร้างให้บุคลากรทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทำงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2518    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ประเทศไทย และ แปซิฟิค เลเช่อร์ ประเทศฮ่องกง โดยดำเนินธุรกิจให้บริการบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยของสายการบิน Pan American World Airways (PanAm), Aom French Airlines และ Finnairพ.ศ.2527    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการตลาดในประเทศไทยให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวฮาวาย (ร่วมกับแปซิฟิค เลเช่อร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์)พ.ศ.2529    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนประจำประเทศไทยของการบิน Canadian Airlines, Finnair, South African Airways และ American Airlinesพ.ศ.2534    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการตลาดประจำประเทศไทยให้กับการท่องเที่ยวแคนาดา (ร่วมกับแปซิฟิค เลเช่อร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์)พ.ศ.2536    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการตลาดประจำประเทศไทยให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊า (ร่วมกับแปซิฟิค เลเช่อร์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์)พ.ศ.2538    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการตลาดประจำประเทศไทยให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ร่วมกับแปซิฟิค เลเช่อร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย และสิงคโปร์) และเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวฟินแลนด์ และ สำนักงานการท่องเที่ยวตาฮิติพ.ศ.2559    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการตลาดในประเทศไทยให้กับสมาคมการท่องเที่ยวเส้นทางสายอัญมณีแห่งโรแมนติกยุโรปพ.ศ.2560    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนบัตรโดยสารประจำประเทศไทยให้กับ Air Australพ.ศ.2563    

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความต้องการในเรื่องของการบริหารจัดการจุดหมายปลายทางของแต่ละองค์กร ทั้งในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวกับธุรกิจ การเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดประชุมและจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ