เกี่ยวกับเรา

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เราเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้แก่ บริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน สำรองห้องพัก ประกันการเดินทาง และให้บริการด้านวีซ่า รวมไปถึงเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยว การจัดการงานประชุม และโปรแกรมท่องเที่ยว

Establised 1975.

Company Profile

บริการของเรา

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจรด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี

ใส่ใจลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่าน ด้วยบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง บุคลากรของเรามีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเดินทางแก่กลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ถูกต้องแม่นยำ

เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องแม่นยำ และมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง

มีความรับผิดชอบ

เรามอบบริการที่ดีที่สุดจากทีมพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ชำนาญในวิชาชีพ และบริการที่มีคุณภาพ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้าทุกท่าน

มุ่งรักษาจริยธรรม

เรามุ่งเน้นในด้านการมีจริยธรรมที่ดีในการดำเนินงาน เสริมสร้างให้บุคลากรทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทำงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

ลูกค้าสำคัญที่สุดสำหรับเรา
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

ลูกค้าสำคัญที่สุดสำหรับเรา

เราเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งบัตรโดยสารเครื่องบิน รถไฟ เรือ และบัตรเข้าชมการแสดงต่างๆ รวมถึงด้านการจัดการการเดินทาง (Land Operator) นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เช่น บริการยื่นวีซ่า เอกสารประกอบการยื่น ประกันการเดินทาง รวมไปถึงเป็นตัวแทนประจำประเทศไทย ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่มีกว่า 45 ปี เรายังคงบริการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการ และมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

  • ให้บริการอย่างมืออาชีพ
  • ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น