What's Happening

สุขใดเล่า จะเท่าไปแช่ "คุซัตสึ" ออนเซ็น (Kusatsu) อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น สวมชุดยูกาตะเดินเล่นรอบคุซัตสึ ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคกลับไปสมัย Edo
ยังไม่พอไหนไหนก็ไหนไหน จัดยูกาตะทั้งทีต้องไม่พลาด บรรยากาศปิคนิคแบบญี่ปุ่นชมวิวภูเขาไฟฟูจิโรแมนติกสุดๆ ?

logo

         บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทก่อนวันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้

          ตามที่บริษัทได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ระหว่างท่านกับบริษัทก่อนวันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ทางบริษัทได้ทำการเก็บรวบรวมและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น คือ เพื่อการใช้บริการของบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หากบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการที่พ.ร.บ.กำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว)

        ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทก่อนวันที่พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ โดยติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
888/154 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.022 542 966  อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทรงพระเจริญ 

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
ห่างหายไปกันไปนาน วันนี้แอดมินขอเอาใจคนรักธรรมาชาติ โดยการพาไปชมภาพบรรยากาศงานมหกรรมพืชสวนโลก Floriade World Horticultural Expo 2022 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นงานที่ ทุกๆ 10 ปี จะมี 1 ครั้ง เท่านั้น !!!
ความพิเศษของปีนี้ นอกจากจะมีสวนพฤกษชาติ การนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีพืชสวนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปะที่มีสีสัน และการรับฟังดนตรีขณะเดินชมงาน
.
หากรักธรรมาชาติแล้วยังรักความสูงด้วย แอดมินขอแนะนำไปนั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมบรรยากาศงานมุมสูงให้เพลินจิตเพลินใจกันไปเลยค่าาา
.
แล้วเอาไว้แอดมินมาอัปเดตภาพบรรยากาศให้ชมอีกที วันนี้ขอตัวไปเดินชมงานต่อก่อนนะคะ?
.
#FloriadeExpo2022 #Netherland #Almere #มหกรรมพืชสวนโลก #พืชสวนโลก2022
#PacificLeisureTH #PacificLeisureThailand #OneStopService #PLT

INTERNATIONAL JAZZ & BLUES FESTIVAL 2022
"WONDERFUL NIGHT KENNY G"


The much-awaited magical night returns with the beautiful tunes of saxophone played by KENNY G, the one and only Jazz artist with the highest world record of music album sales, and winner of the American Music Awards and Grammy Awards. Let yourselves and loved ones be mesmerized by his magical 90 minutes performance, the highlight of the INTERNATIONAL JAZZ AND BLUES FESTIVAL 2022, the grandest event in Thailand.
The event will also showcase phenomenal performances of great Jazz and Blues artists. The list includes:
•  DRAGONFLY is teaming up with top international fusion jazz artists, especially for this FESTIVAL.
•  Amazing Diva VARITDA is collaborating with Pae Sax to make the night more beautiful.
• YAMIN and FRIENDS, the kings of BLUES, are to bring you a special session.
The event will be held at TRUE ARENA HUA HIN on Saturday 7 May 2022