รวม 5 Checklist การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางท่องโลกในยุค New Normal แบบมือโปร

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้เปลี่ยนไป ทำให้ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ และเพิ่มไอเท็มจำเป็นลงในกระเป๋าสำหรับทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนตัว มากไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม คือการติดตามข้อมูลข่าวสารมาตรการการเดินทาง เอกสารที่จำเป็นต้องพกติดตัวเมื่อเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วข้ามคืน บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รวบรวม 5 Checklists ที่นักเดินทางควรทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เดินทางได้แบบไม่สะดุดในยุค New Normal 

 Cover new normal 671. ตรวจสอบมาตรการเข้าออกของจุดหมายปลายทาง
1.1 การเดินทางภายในประเทศ
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดhttps://www.moicovid.com/ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3วัน โดยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ "ข่าวสารการเดินทาง"
- เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/)

- ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
- ขณะอยู่จังหวัดปลายทางต้องปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทางเคร่งครัด

1.2 การเดินทางไปต่างประเทศ
- ตรวจสอบมาตรการและสถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทาง เพื่อวางแผนการเดินทาง หากมีความเสี่ยงหรือเกิดการแพร่ระบาดอีกคครั้ง จะได้พิจารณาวางแผนผู้ร่วมเดินทาง หรือหาทางหลีกเลี่ยงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งประเภทการตรวจลงตราหรือวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าปนะเทศนั้นๆ โดยตรวจสอบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศปลายทางหรือเว็บไซต์ ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศปลายทาง

- เอกสารที่จำเป็นต่อการเข้าประเทศ เช่น วีซ่า ใบรับรองแพทย์ (Fit to fly) ใบรับรองผลการตรวจโควิด หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน มาตรการกักตัวของประเทศปลายทางในบางประเทศอาจต้องทำการเซ็นใบยินยอมอนุญาตกักตัวด้วย
- หากประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้น ๆ หรือติดต่อผ่าน Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2572 8442 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. วัคซีนพาสปอร์ต (เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน)
ขณะนี้ประเทศไทยได้เดินหน้าฉีด "วัคซีน" ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังสร้างภูมิคุ้มกัน โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศ ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ต (International Vaccination Certificate) แนบไปกับหนังสือเดินทางเล่มปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างประเทศต้นทาง และปลายทางในเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

- การจัดเตรียมเอกสาร
- บริบริการยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต ครบ จบในที่เดียว

3. Thailand Pass ระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย (เฉพาะทางอากาศ)
ระบบ Thailand Pass สำหรับผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย ที่มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ https://tp.consular.go.th ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

- คำถามที่พบบ่อย / Thailand Pass FAQs

4. ประกันเดินทาง
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในขณะเดินทาง ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการได้รับเชื้อโควิดและต้องเข้ารับการรักษาในต่างประเทศ ดังนั้นประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองการรักษาโควิด 19 ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในบางประเทศ การเลือกประกันที่น่าเชื่อถือจึงเป็นอีกหนึ่งใน Checklist ที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆ สอบถามเรื่องประกันการเดินทางเพิ่มเติม ติดต่อ @pacificleisureth

5. ใบรับรองผลตรวจโควิด (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) 
ในหลายประเทศมีนโยบายขอตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยจะเป็นการตรวจแบบ RT-PCR หรือการเก็บตัวอย่างจากการ Swab จมูกและลำคอ โดยในวันขึ้นเครื่องต้องใช้ใบยืนยันนี้หลังออกมาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

- รายชื่อสถาบันตรวจโควิดที่ได้รับการรับรอง

มาถึงตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกถึงความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง แต่หลายๆ ข้อก็ดันเป็นสิ่งที่ควรมีและพกติดตัวก่อน ขณะ และหลังเดินทางเสียด้วยสิ …
อย่ากังวลไป บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และพร้อมช่วยเหลือตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง เพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ @pacificleisureth
หรือโทร 0 2254 2966