ขอ Visa ไปประเทศอังกฤษ กับศูนย์รับคำร้องขอวีช่าเคลื่อนที่ VFS Mobile Van

ขอ Visa ไปประเทศอังกฤษ กับศูนย์รับคำร้องขอวีช่าเคลื่อนที่ VFS Mobile Van ได้แล้วที่ไอคอนสยาม บริเวณลานจอดรถ Super Car ประตู 9-10 ชั้น G
เปิดให้บริการ ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 น. - 15:00 น.


VFS

#ขอวีซ่าอังกฤษที่ไอคอนสยามได้แล้ว ทุกวันศุกร์ 10.00-15.00 น.

ขอ Visa ไปประเทศอังกฤษ กับศูนย์รับคำร้องขอวีช่าเคลื่อนที่ VFS Mobile Van ได้แล้วที่ไอคอนสยาม บริเวณลานจอดรถ Super Car ประตู 9-10 ชั้น G
เปิดให้บริการ ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 น. - 15:00 น.

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ Mobile Visa Application Centre
บริการยื่นค่าร้องขอ : Visa ผ่าน VFS GLOBAL

=== 3 ขั้นตอนสะดวกสบายไม่ต้องใช้เวลามาก ===

1. กรอกใบคำร้องขอวีซ่าและนัดหมายผ่านระบบ ได้ที่

https://www.gov.uk/check-uk-visa

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการใช้บริการศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเคลื่อนที่นี้ จะต้องทำการนัดหมายคิวผ่านระบบเพื่อที่จะได้ทําการยื่นคำร้องขอวิซ่าที่ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่ โดยเลือกนัดหมายคิวขอวีซ่า แบบ Mobile Van ICONSIAM เท่านั้น

2. ชำระค่าบริการ ผ่านทาง

https://www.vfsglobal.co.uk/thailand

3. เดินทางไปยังสถานที่ ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าและเก็บลายนิ้วมือ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สอบถามค่าบริการ: โทร : 02-168-7394 (เบอร์นี้ไม่สามารถตอบคำถาม เกี่ยวกับวีซ่าหรือตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้)

อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For reservations and inquiries:
• LINE : @pacificleisureth OR Click https://lin.ee/53Bqcr1
• Tel. : 02-254-2966
• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Website: http://www.pacificleisureth.com
• Instagram : https://www.instagram.com/pacificleisure_th/